Digital Films és una productora audiovisual amb base a Barcelona especialitzada en l’educació en cinema i cultura visual.

Som un equip format en l’àmbit de les ciències socials i la comunicació audiovisual amb una llarga experiència en el sector de l’audiovisual i l’educació: elaboració de continguts educatius sobre cinema i arts visuals; producció i realització audiovisual; campanyes escolars de divulgació cinematogràfica; codirecció de festivals de cinema, Tallers de cinema i formacions, etc.

La nostra identitat professional es configura en una combinació singular entre una formació humanística, una passió pel llenguatge i la cultura visual i unes inquietuds artístiques que ens mobilitzen.
Promovem l’educació en cultura audiovisual perquè ens encanta explicar històries amb imatges i perquè considerem que és una forma d’expressió amb un gran potencial educatiu, cultural, artístic i social.

Digital Films es una productora audiovisual con base en Barcelona especializada en la educación en cine y cultura visual.

Somos un equipo formado en el ámbito de las ciencias sociales y la comunicación audiovisual con una larga experiencia en el sector del audiovisual y la educación: elaboración de contenidos educativos sobre cine y artes visuales; producción y realización audiovisual; campañas escolares de divulgación cinematográfica; codirección de festivales de cine, talleres de cine y formaciones, etc.

Nuestra identidad profesional se configura en una combinación singular entre una formación humanística, una pasión por el lenguaje y la cultura visual y unas inquietudes artísticas que nos movilizan.
Promovemos la educación en cultura audiovisual porque nos encanta explicar historias com imágenes y porque consideramos que es una forma de expresión con un gran potencial educativo, cultural, artístico y social.

Digital Films is an audiovisual production company based in Barcelona specialized in cinema education and visual culture.

We are a team formed in social science and audiovisual communication areas with a large experience in the audiovisual and education sector: creation of education content about cinema and visual arts, audiovisual production and direction, school campaigns of cinema divulgation; co-direction of cinema festivals, cinema workshops, etc.

Our professional identity is configured by a singular combination between humanistic formation, language passion, visual knowledge, and having artistic inquiring minds which arouse us.

We support education in audiovisual culture because we love to tell stories with images and because we consider it a form of expression with a great educational, cultural, artistic and social potential.

Fundador de Digital Films. Es dedica a la realització i a la formació audiovisual.

Ha realitzat directes, publicitat, vídeos educatius i videoclips. Ha dut a terme projectes educatius per a l’Obra Social “la Caixa”, l’Institut Municipal d’Educació i el MACBA, entre d’altres.

També ha produït peces audiovisuals per reconeguts directors com Juanma Bajo Ulloa, Joaquim Oristrell, Borja Cobeaga i Rafa Cortés, entre d’altres.

Ha sigut codirector de cinc edicions del DiBa, Digital Barcelona Film Festival.
Actualment, compagina la direcció de Digital Films amb la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Historiadora de l’art i Màster en Estudis Museístics i Teoría Crítica de la UAB/Programa d’Estudis Independents del MACBA.

Especialitzada en pedagogia de les arts visuals i en cultura cinematogràfica.
Ha elaborat guions i continguts específics sobre cinema i arts visuals per a l’Obra Social “la Caixa”, el MACBA, la Filmoteca de Catalunya, la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal d’Educació, Drac Màgic, El meu primer festival, XTEC o la Setmana de la Poesía de Barcelona.
Ha sigut codirectora i programadora de la 17a, 18a, 19a i 20a edició de la Mostra Internacional de Films de dones de Barcelona.

Fundador de Digital Films. Se dedica a la realización y a la formación audiovisual.

Ha realizado directos, publicidad, vídeos educativos y videoclips. Ha llevado a cabo proyectos educativos para la Obra Social “la Caixa”, el Instituto Municipal de Educación y el MACBA, entre otros.

También ha producido piezas audiovisuales para reconocidos directores como Juanma Bajo Ulloa, Joaquim Oristrell, Borja Cobeaga y Rafa Cortés, entre otros.

Ha sido codirector de cinco ediciones del DiBa, Digital Barcelona Film Festival.
Actualmente, compagina la dirección de Digital Films con la docencia en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Historiadora del arte y Máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica de la UAB/Programa de Estudios Independientes del MACBA.

Especializada en pedagogía de las artes visuales y en cultura cinematográfica.
Ha elaborado guiones y contenidos específicos sobre cine y artes visuales para la Obra Social “la Caixa”, el MACBA, la Filmoteca de Catalunya, la Regidoria de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Municipal de Educación, Drac Màgic, El meu primer festival, XTEC o la Semana de la Poesía de Barcelona.
Ha sido codirectora y programadora de la 17a, 18a, 19a y 20a edición de la Muestra Internacional de Filmes de mujeres de Barcelona.

Founder of Digital Films. Works as audiovisual director and trainer in the audiovisual sector.

Has directed ads, lives, educational videos and music videos. Has carried out educational projects for Obra Social “la Caixa”, Municipal Institute of education and  MACBA, among others.

Has also produced audiovisual pieces for recognized cinema directors as Juanma Bajo Ulloa, Joaquim Oristrell, Borja Cobeaga or Rafa Cortés, among others.

Has codirected five editions of DiBa, Digital Barcelona Film Festival.
Nowadays, combines the direction of Digital Films with the teaching in Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) and  Universitat Oberta of Catalunya (UOC).

Art historian with a Master of Museum Studies and Critial Theory at UAB/ MACBA’s Independent Studies Program.

Specialized in visual arts education and in cinematographic culture.
Has written scripts and specific  cinema and visual arts contents for Obra Social “la Caixa”, MACBA, Filmoteca of Catalunya, Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal d’Educació, Drac Màgic, El meu primer festival, XTEC or the Setmana de la Poesía de Barcelona.
Has been co-director and film curator of the 17th, 18th, 19th and 20th editions of Mostra Internacional de Films de dones of Barcelona (International Women Film Exhibition).

Graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i posgraduada en Gestió del Negoci Global de la Música per la Barcelona School of Management (BSM).

Especialitzada en guió, en campanyes de comunicació i en creació de continguts online.

Ha co-ideat i co-desenvolupat el guió de la sèrie infantil Estem on estem.  Ha treballat per a l’In-Edit Festival, Festival Internacional de Documentals Musicals.  Ha ideat, coordinat i creat continguts per a campanyes de comunicació d’AM per a esdeveniments com el FESTUS Festival o la UltraPirineu i d’empreses com la Chocolate Academy BCN.

També ha col·laborat en produccions cinematogràfiques com el curtmetratge Demà no serà avui, el videoclip Interrogants de la Carola Llonch o el llargmetratge documental RocanrolCor de Plans Films.

Graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i amb un any acadèmic cursat a la Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. També ha cursat estudis musicals de grau mitjà de piano, harmonia i improvisació.

Especialitzada en guió. Ha co-ideat, co-dirigit i composat la banda sonora de la mini sèrie 5 minuts tard emesa a BTV el 2017. Durant la seva estada a París va realitzar reportatges pel programa Blog Europa de TV3.

En l’àmbit educatiu, té experiència en l’educació en el lleure com a monitora d’esplai. També va realitzar pràctiques a l’Associació A Bao A Qu, abans d’entrar a Digital Films.

Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y posgraduada en Gestión del Negocio Global de la Música por la Barcelona School of Management (BSM).

Especializada en guión, en campañas de comunicación y en creación de contenidos online.

Ha co-ideado y co-dessarrollado el guión de la série infantil Estem on estem.  Ha trabajado para el In-Edit Festival, Festival Internacional de Documentales Musicales.  Ha ideado, coordinado y creado contenidos para campañas de comunicación de AM para eventos como el FESTUS Festival o la UltraPirineu y de empresas como la Chocolate Academy BCN.

También ha colaborado en producciones cinematográficas como el cortmetraje Demà no serà avui, el videoclip Interrogants de Carola Llonch o el largometraje documental RocanrolCor de Plans Films.

Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con un año académico cursado en la Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. También ha cursado estudios musicales de grado medio de piano, armonía y improvisación.

Especializada en guión. Ha co-ideado, co-dirigido y compuesto la banda sonora de la mini série 5 minuts tard emitida en BTV el 2017. Durante su estada en París realizó reportajes del programa Blog Europa de TV3.

En el ámbito educativo, tiene experiencia en la educación en el ocio como monitora del esplai. También realizó prácticas en la Associación A Bao A Qu, antes de entrar en Digital Films.

Graduated in Audiovisual Communication at the Universitat Pompeu Fabra (UPF) and pos-graduated in Management of Business Global Music Industry at Barcelona School of Management (BSM).

Specialized in scriptwriting, in communication campaigns and in online content creation.

Has co-ideated and co-developed the script of the children’s TV series  Estem on estem.  Has worked for the In-Edit Festival, Internacional Music Documentaries Film Festival.  Has ideated, coordinated and created content for communication campaigns in AM for events as FESTUS Festival or the UltraPirineu and for companies as Chocolate Academy BCN.

Has also collaborated in cinema productions such as the shortfilm Demà no serà avui, the music video Interrogants of singer Carola Llonch or the documentary film RocanrolCor with Plans Films.

Graduated in Audiovisual Communication at Universitat Pompeu Fabra (UPF)  studying an academic year at Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Has also pursued an average degree in musical studies of piano, harmony and improvisation.

Specialized in scriptwriting. Has co-ideated, co-directed and composed the soundtrack of short TV series 5 minuts tard broadcasted in BTV on 2017. During her stay in Paris produced reports for the TV3 program Blog Europa.

In the education field has experience as a leisure time instructor. Has also worked in Associació A Bao A Qu, before Digital Films.

Amb qui treballem?

¿Con quién trabajamos?

Who we work with?