Contact Us
Send

El projecte

Disseny de continguts de l’interactiu Crea el teu personatge per al portal eduCaixa.

Client

Fundació “la Caixa”

Crèdits

Concepció: Alexis Borràs

Assessorament pedagògic: Blanca Almendariz

Storyboard, disseny i desenvolupament: Ya!yaki

Disseny: Miriam Sugranyes

Desenvolupament: Víctor Chimeno

Il·lustracions: Miguel Gallardo

+ info

Interactiu Crea el teu personatge

El proyecto

Diseño de contenidos del interactivo Crea tu personaje para el portal web de eduCaixa.

Cliente

Fundación “la Caixa”

Créditos

Concepción: Alexis Borràs

Asesoramiento pedagógico: Blanca Almendariz

Storyboard, diseño y desarrollo: Ya!yaki

Diseño: Miriam Sugranyes

Desarrollo: Víctor Chimeno

Ilustraciones: Miguel Gallardo

+ info

Interactivo Crea tu personaje

The project

Content design of the interactive Create your character for eduCaixa’s web portal.

Client

“la Caixa” Foundation

Credits

Conception: Alexis Borràs

Educational consultancy: Blanca Almendariz

Storyboard, design and development: Ya!yaki

Design: Miriam Sugranyes

Development: Víctor Chimeno

Ilustrations: Miguel Gallardo

+ info

Create your character interactive

L'univers de Georges Méliès
"Natura morta" de Guillamino

Change Language To: Català Castellano English