Serveis
d'educació

Projectes i
recursos
educatius multiformat

Ideació, producció, desenvolupament i gestió de projectes 

Activitats
educatives

Disseny, desenvolupament, formació i dinamització d’activitats formatives

Consultoria

Assessorament personalitzat sobre projectes o activitats educatives

Web Tallers
de cinema

COL·LABOREM

Dissenyem i implementem projectes i recursos educatius a mida i per compte propi.