Política de privadesa i avís legal

Responsable: Identitat: DIGITAL FILMS PRODUCCIONS SLU – NIF: B67091645 -Dir. Postal: CARRER DE NEPTÚ, 25,08006, BARCELONA, ESPANYA -Telèfon: 625850254 -Correu electrònic: DF@DIGITALFILMS.CAT 

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de WebRepair i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària. A continuació, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.
 • Per a quines finalitats demanem les dades que us sol·licitem.
 • Quina és la base jurídica _ legitimació_ per al seu tractament: Consentiment
 • Termini de Conservació de les vostres dades personals
 • En cas de Cessió: A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.
 • Quins són els vostres drets.

1. Dret dinformació.

Aquesta política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.digitalfilms.cat que DIGITAL FILMS PRODUCCIONS SLU, com a titular, posa a la disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts.

De conformitat amb allò establert per la REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades , resta de normativa actualment vigent, DIGITAL FILMS PRODUCCIONS SLU, titular del lloc web, informa a l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’una base de dades de caràcter personal creada per DIGITAL FILMS PRODUCCIONS SLU sota la seva responsabilitat.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web, i en endavant a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació. i de Comerç Electrònic i al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, resta de normativa actualment vigent.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura i acceptació prèvia Íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegiu detingudament.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades personals facilitades.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal, per part de l’usuari, requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar, en virtut de la legislació en matèria de protecció de dades personals vigent. .

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les vostres sol·licituds i/o prestar-vos els serveis associats a l’activitat comercial i administrativa de DIGITAL FILMS PRODUCCIONS SLU, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat .

2. Responsable del Tractament de Protecció de Dades Personals

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) i de l’article 13 del RGPD 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, s’exposen a continuació les dades identificatives de l’entitat:

Aquesta pàgina Web és propietat de DIGITAL FILMS PRODUCCIONS SLU, Responsable del Tractament de les vostres dades personals

Responsable: Identitat: DIGITAL FILMS PRODUCCIONS SLU – NIF: B67091645 -Dir. Postal: CARRER DE NEPTÚ, 25,08006, BARCELONA, ESPANYA -Telèfon: 625850254 -Correu electrònic: DF@DIGITALFILMS.CAT 

Inscrita en el Registre Mercantil de SALAMANCA, Tom ……………., Foli ……………. Secció …….., Full ……… i Inscripció …………….

3. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través del formulari de contacte habilitat a aquest efecte en el lloc web, són recollits per DIGITAL PEL·LÍCULES PRODUCCIONS SLU amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que WEBREPAIR_ DIGITAL PEL·LÍCULES PRODUCCIONS SLU_ proporciona a través d’aquest lloc web.

FORMULARI DE CONTACTE.

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres serveis, inclusivament per mitjans electrònics (Correu electrònic, SMS, WhatsApp), si indica les dades a les caselles corresponents i marqueu la casella d’acceptació.

Base Jurídica: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Un cop resolta la vostra sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no heu generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciteu la baixa dels mateixos.

_(En cas de clients amb relació comercial vigent, el termini de conservació de les seves dades serà la legitimada per la pròpia relació comercial, mitjançant contracte de serveis, i mentre duri aquesta)_.

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS.

Finalitat: Contestar les vostres sol·licituds d’informació sobre la nostra activitat i serveis, comandes, contractes de serveis, suggeriments i reclamacions i respondre les vostres consultes o dubtes sobre aquests.  

Base Jurídica: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça electrònica.

Conservació: Un cop resolta contestada la vostra petició per correu electrònic, si no heu generat un nou tractament. _(En cas de clients amb relació comercial vigent, el termini de conservació de les seves dades serà la legitimada en virtut de la relació comercial i les seves clàusules i mentre duri aquesta)_.

4. Destinataris de les vostres dades

Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

5. Drets en relació amb les vostres dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les dades. En cap cas, la retirada daquest consentiment condiciona lexecució del contracte de serveis o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els drets següents:

 • Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
 • Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat 2. Responsable del Tractament de Protecció de Dades Personals ), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades ( www.agpd.es ).

6. Seguretat de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la vostra alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

7. Actualització de les vostres dades

És important que perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informe sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Aquesta Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través de aquesta Web.

8. Modificació de la present política de privadesa 

DIGITAL FILMS PRODUCCIONS SLU_ es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la als canvis legislatius o de jurisprudència que s’originin en un futur.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre. Tot i això, determinats serveis com la sol·licitud d’informació sobre els nostres serveis requereixen facilitar dades personals mitjançant l’emplenament del formulari de contacte.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privadesa (Consentiment de l’Usuari)

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i les Condicions Generals d’ús presents. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o nosaltres mateixos.

L’USUARI té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d’ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control sobre la informació, continguts i serveis continguts en altres pàgines web a les quals es pugui accedir mitjançant els enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, l’informem que WDIGITAL FILMS PRODUCCIONS S.L.U._, queda exempt de qualsevol responsabilitat dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’ús d’aquestes pàgines web, fora de la nostra empresa, per part de l’usuari.

DIGITAL FILMS PRODUCCIONS S.L.U._ es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a reclamació de cap tipus per aquest tipus daccions. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.